Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

Sakrament Chrztu

 

Kancelaryjne wymogi:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Najpóźniej tydzień przed chrztem rodzic osobiście powinien zgłosić dziecko w kancelarii.

Na rodzicach dziecka ochrzczonego spoczywa obowiązek pielęgnowania i rozwijania delikatnego ziarnka wiary. Rodzice, którzy nie dają w najmniejszym stopniu takiej gwarancji wychowawczej, nie mogą ubiegać się o chrzest własnego dziecka. Na przykład takimi nie mogą być rodzice niewierzący, niepraktykujący i notoryczni gorszyciele. Może zdarzyć się, że ksiądz w takich sytuacjach będzie zmuszony odmówić chrztu, bo zobowiązuje go do tego prawo kanoniczne.

Chrzestnym może być każdy chrześcijanin wierzący i aktualnie praktykujący i nie mający przeszkód kanonicznych (taka przeszkoda to np. życie z kimś bez wymaganego ślubu kościelnego).

Rodzice i chrzestni powinni przyjąć Komunię świętą w intencji ochrzczonego.

 

__________________________

 

Sakrament Bierzmowania

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Rozpoczyna się ono już w klasie siódmej szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie przygotowują się w swoich parafiach, niezależnie od tego, czy uczą się na terenie swojej parafii (Szkoła Podstawowa w Brzozowej), czy też w szkołach poza parafią (np. w Gromniku).

Spotkania dla kandydatów (klasa siódma i ósma) odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynają się Mszą Świętą.

Kancelaryjne wymogi:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

__________________________

Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej – Eucharystia

 

Komunię świętą przyjmujemy tylko w stanie łaski uświęcającej. Winno się to uczynić podczas Mszy Świętej. Można ją przyjąć dwa razy w ciągu dnia, z tym, że za drugim razem trzeba wziąć udział w całej Mszy Świętej.

Pierwsza Komunia Święta – odbywa się w drugą niedzielę maja w czasie Mszy Świętyej o godz. 10.30. Przystąpienie do tego sakramentu poprzedzają cotygodniowe katechezy dla dzieci i ich rodziców.

Kancelaryjne wymogi:

 • metryka chrztu dziecka.

Pierwsza rocznica Pierwszej Komunii Świętej jest obchodzona w trzecią niedzielę maja na Mszy Świętej o godz. 11.00.

 

__________________________

 

Sakrament Pojednania i Pokuty

 

Ze Spowiedzi świętej można skorzystać codziennie przed Mszą Świętą i innymi nabożeństwami. Z racji Pierwszego Piątku miesiąca spowiedź odbywa się godzinę przed Mszą Święta

Spowiedź dla całej parafii odbywa się przed Bożym Narodzeniem, w ramach rekolekcji wielkopostnych oraz podczas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu (30 sierpnia).

 

__________________________

 

Sakrament Chorych

 

Chorzy korzystają z posługi sakramentalnej w każdy Pierwszy Piątek miesiąca. Kapłan udaje się do domów od godz. 8.30.

Natomiast świecki szafarz w każdą niedzielę pomiędzy godz. 10.00 a 11.00, zanosi Komunię świętą tym, którzy o to prosili.

Mieszkanie chorego winno być odpowiednio przygotowane, a domownicy powinni w miarę możliwości uczestniczyć w ceremonii udzielania Komunii świętej.

W razie nagłej potrzeby kapłani spieszą z posługą o każdej porze dnia i nocy.

 

Należy przygotować mieszkanie: na stole nakrytym białym obrusem należy postawić krzyż świece, wodę święconą z kropidłem, na talerzyku odrobinę waty lub innego środka higienicznego, oraz szklankę z wodą do popicia dla chorego.Kiedy kapłan wchodzi (lub wychodzi) do domu chorego z Panem Jezusem jeden z domowników  wychodzi ze święcą (gromnicą) po Niego… Ponieważ sakrament namaszczenia chorych ma charakter wspólnotowy, więc powinni w nim uczestniczyć wszyscy domownicy obecni w tym czasie w mieszkaniu. Chodzi o wspólną, głośną modlitwę i wyraźne odpowiedzi na wezwania duszpasterza. Chorego pozostawiamy sam na sam z kapłanem tylko na moment spowiedzi sakramentalnej. Wychodzimy wówczas do sąsiednich pomieszczeń i pozostajemy tam w modlitewnym skupieniu. 

 

__________________________

 

Sakrament Małżeństwa

 

Sakrament ten przyjmują wierzący odpowiednio przygotowani. Podstawą jest dojrzała miłość i wiara.

Zwyczajnie sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty całego roku, z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu i Adwentu. Odstąpienie od tej zasady musi być odpowiednio uzasadnione.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed ślubem.

Pierwsze i drugie spotkanie odbywa się w kancelarii po wcześniejszym umówieniu się co do terminu.

 

Kancelaryjne wymogi:

 • aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz – metryki chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy)
 • akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

 

Odsłony: 3314

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2024 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.