Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

Spotkanie PZS - 24 października 2019

Październikowy temat poddany rozważaniom Parafialnych Zespołów Synodalnych brzmiał: „Współpraca grup młodzieżowych i wspólnoty parafialnej”. W tym celu członkowie PZS zebrali się w dniu 24 października i podjęli dyskusję nad zaangażowaniem młodzieży w naszej parafii w życie wspólnoty. Sytuacja nie jest zła, ale mogłoby być lepiej.

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 24 października 2019

Spotkanie PZS - 25 września 2019

Po wakacyjnej przerwie w dniu 25 września spotkali się członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego, aby pochylić się nad tematem: "Parafialna katecheza dorosłych". Zebranie rozpoczął Ksiądz Proboszcz wspólną modlitwą, po czym rozpoczęti dyskusję nad stanem obecnym, stwierdzając, ze katecheza dorosłych jest w kryzysie. Bardzo mało osób świadomie i systematycznie dba o podnoszenie stanu swojej wiedzy religijnej.

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 25 września 2019

Spotkanie PZS - 12 czerwca 2019

NIEDZIELA GŁÓWNYM WYDARZENIEM EWANGELIZACYJNYM W PARAFII

Na początku spotkania, po wspólnej modlitwie, ks. Proboszcz zapoznał zebranych ze statystykami. Ubiegłoroczne badanie praktyk niedzielnych Polaków (tzw. liczenie wiernych) przeprowadzone w trzecią niedzielę października wykazało, iż na Mszę św. do kościołów i kaplic w naszej diecezji udało się nieco ponad 600 tyś. wiernych. Stanowi to 71,8% spośród osób zobowiązanych do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Z kolei prawie 230 tyś. osób przyjęło w ten dzień Komunię św., co stanowi 27% spośród zobowiązanych. Wskaźniki te są niemal identyczne z danymi pochodzącymi z roku 2017. Ponadto od pewnego czasu zauważamy, że także w Polsce coraz więcej ludzi – zwłaszcza młodych i w średnim wieku – odchodzi od Chrystusa i Kościoła. Zewnętrznym przejawem tego stanu rzeczy jest opuszczanie niedzielnej Eucharystii. 

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 12 czerwca 2019

Spotkanie PZS - 15 maja 2019

Od maja 2019 rozpoczynamy II rok V Synodu Diecezji Tarnowskiej, który w obszarze tematów formacyjnych będzie skoncentrowany na wspólnocie parafialnej. Nie oznacza to jednak, że Synod będzie zajmował się w tym roku tylko tematem parafii. Nie oznacza to także, że temat rodziny został na Synodzie zakończony. Poszczególne trzy lata Synodu: rodzina, parafia, ewangelizacja nadają pewien kierunek pracom synodalnym, wyznaczają tematy na część formacyjną (I część) spotkań Parafialnych Zespołów Synodalnych, określają temat kazania podczas niedzieli synodalnej, artykułu w tarnowskim Gościu Niedzielnym w pierwszą niedzielę miesiąca, itp. 

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 15 maja 2019

Spotkanie PZS - 11 kwietnia 2019

Kwietniowe spotkanie człoków Parafialnego Zespołu Synodalnego poświęcone było tematowi: RODZINA ŚRODOWISKIEM POWOŁAŃ DO SŁUŻBY BOŻEJ W KOŚCIELE. Jego celem była próba dokonania oceny stanu faktycznego oraz wskazanie na konkretne działania w odniesieniu do umocnienia roli rodziny w kształtowaniu powołania do kapłaństwa lub życia konsekrowanego. Zebrani na początek odmówili Modlitwę św. Jana Pawła II o powołania. 

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 11 kwietnia 2019

Spotkanie PZS - 13 marca 2019

W dniu 13 maraca 2019 roku członkowie PZS spotkali się po wieczornej Mszy sw., aby podjąc dyskusję i wypracować wnioski dotyczące tematu "Rodzina a media masowe". Jak zwykle zebranie rozpoczęto wspólna modlitwą do Ducha sw. 

Zebrani zgodnie stwierdzili, że telewizor należy do najbardziej aktywnych członków rodziny – towarzyszy w codzienności: przy sprzątaniu, prasowaniu, gotowaniu, jedzeniu – ale też w czasie wyjątkowych rodzinnych wydarzeń (np. spotkania świąteczne). Na drugim miejscu są komputer/laptop/smartfon - pożeracze naszego czasu, naszych uczuć, naszego życia. Obcowanie z mediami pochłania (by nie rzec pożera) mnóstwo czasu, który każdy członek rodziny mógłby wykorzystać z pożytkiem dla Boga, współmałżonka i dzieci, a także dla własnego rozwoju. 

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 13 marca 2019

Spotkanie PZS - 20 lutego 2019

Kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, które odbyło się dnia 20 lutego, dotyczyło rodziny w potrzebie. Członkowie PZS zastanawiali się nad możliwościami wsparcia rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy takiej możemy udzielać nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale i psychologicznej i materialnej. Ponieważ pierwsze dwie płaszczyzny pomocowe były już przedmiotem refleksji synodalnej na wcześniejszych spotkaniach, obecnie skupiono się na szeroko rozumianej pomocy materialnej. Pomoc materialna człowiekowi (rodzinie) będącemu w potrzebie ma także ogromny wpływ na jego psychikę, a w konsekwencji na życie duchowe.

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 20 lutego 2019

List Biskupa Tarnowskiego do Parafialnego Zespołu Synodalnego

 Czytaj więcej: List Biskupa Tarnowskiego do Parafialnego...

Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż wystosował do członków Parafialnych Zespołów Synodalnych list adwentowy, w którym dziękując im za ich wkład w pracę Synodu, podkreśla wielkie znaczenie troski podjętej wspólnie dla dobra naszej Diecezji.

Spotkanie PZS - 9 stycznia 2019

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 9 stycznia 2019

Jak w każdym miesiącu, również w styczniu odyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, podczas którego zastanawialiśmy się nad tematem: Towarzyszenie osobom żyjącym w związkach nieregularnych.

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 9 stycznia 2019

Spotkanie PZS - 14 listopada 2018

Tym razem Parafialny Zespół Synodalny pracował nad tematem KRYZYSY WSPÓLNOTY RODZINNEJ. Spotkanie miało charakter pracy zespołowej, warsztatowej w oparciu o następujący konspekt:

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 14 listopada 2018

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2024 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.