Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

Spotkanie PZS - 11 kwietnia 2019

Kwietniowe spotkanie człoków Parafialnego Zespołu Synodalnego poświęcone było tematowi: RODZINA ŚRODOWISKIEM POWOŁAŃ DO SŁUŻBY BOŻEJ W KOŚCIELE. Jego celem była próba dokonania oceny stanu faktycznego oraz wskazanie na konkretne działania w odniesieniu do umocnienia roli rodziny w kształtowaniu powołania do kapłaństwa lub życia konsekrowanego. Zebrani na początek odmówili Modlitwę św. Jana Pawła II o powołania. 

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 11 kwietnia 2019

Spotkanie PZS - 13 marca 2019

W dniu 13 maraca 2019 roku członkowie PZS spotkali się po wieczornej Mszy sw., aby podjąc dyskusję i wypracować wnioski dotyczące tematu "Rodzina a media masowe". Jak zwykle zebranie rozpoczęto wspólna modlitwą do Ducha sw. 

Zebrani zgodnie stwierdzili, że telewizor należy do najbardziej aktywnych członków rodziny – towarzyszy w codzienności: przy sprzątaniu, prasowaniu, gotowaniu, jedzeniu – ale też w czasie wyjątkowych rodzinnych wydarzeń (np. spotkania świąteczne). Na drugim miejscu są komputer/laptop/smartfon - pożeracze naszego czasu, naszych uczuć, naszego życia. Obcowanie z mediami pochłania (by nie rzec pożera) mnóstwo czasu, który każdy członek rodziny mógłby wykorzystać z pożytkiem dla Boga, współmałżonka i dzieci, a także dla własnego rozwoju. 

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 13 marca 2019

Spotkanie PZS - 20 lutego 2019

Kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, które odbyło się dnia 20 lutego, dotyczyło rodziny w potrzebie. Członkowie PZS zastanawiali się nad możliwościami wsparcia rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy takiej możemy udzielać nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale i psychologicznej i materialnej. Ponieważ pierwsze dwie płaszczyzny pomocowe były już przedmiotem refleksji synodalnej na wcześniejszych spotkaniach, obecnie skupiono się na szeroko rozumianej pomocy materialnej. Pomoc materialna człowiekowi (rodzinie) będącemu w potrzebie ma także ogromny wpływ na jego psychikę, a w konsekwencji na życie duchowe.

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 20 lutego 2019

List Biskupa Tarnowskiego do Parafialnego Zespołu Synodalnego

 Czytaj więcej: List Biskupa Tarnowskiego do Parafialnego Zespołu Synodalnego

Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż wystosował do członków Parafialnych Zespołów Synodalnych list adwentowy, w którym dziękując im za ich wkład w pracę Synodu, podkreśla wielkie znaczenie troski podjętej wspólnie dla dobra naszej Diecezji.

Spotkanie PZS - 9 stycznia 2019

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 9 stycznia 2019

Jak w każdym miesiącu, również w styczniu odyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, podczas którego zastanawialiśmy się nad tematem: Towarzyszenie osobom żyjącym w związkach nieregularnych.

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 9 stycznia 2019

Spotkanie PZS - 14 listopada 2018

Tym razem Parafialny Zespół Synodalny pracował nad tematem KRYZYSY WSPÓLNOTY RODZINNEJ. Spotkanie miało charakter pracy zespołowej, warsztatowej w oparciu o następujący konspekt:

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 14 listopada 2018

Spotkanie PZS - 17 października 2018

Tematem kolejnego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego było Dziedzictwo rodziny diecezjalnej. Na początku zebrani pomodlili się do Ducha św. o pomoc w pracach Zespołu. Następnie przystąpiono do omówienia tego jak jest, czyli opisania diagnozy sytuacji. W tym miejscu odpowiedziano na następujące pytania:

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 17 października 2018

Spotkanie PZS - 26 września 2018

Tematem kolejnego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego, do którego dołączył we wrześniu ks. Sebastian Piech, było wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie.  Zebrani po wieczornej Mszy św. członkowie zespołu postawili sobie cele do realizacji podczas spotkania, a były to:

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 26 września 2018

Spotkanie PZS - 29 czerwca 2018

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 29 czerwca 2018W dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 19:00 w budynku plebanii naszej parafii odbyło się drugie spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Spotkanie jak zwykle rozpoczęło się wspólną modlitwą i powitania uczestników spotkania przez Proboszcza ks. S. Wojtasa. 

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 29 czerwca 2018

Spotkanie PZS - 16 maja 2018

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 16 maja 2018Jak dzisiaj w rodzinach wygląda praktyka codziennej modlitwy? Jak to wyglądało kiedyś w naszych rodzinach, a jak to wygląda obecnie? Czy widzimy związek między modlitwą w rodzinie, a obecną relacją z Bogiem? Czy modlimy się razem, czy raczej indywidualnie? Czy modlitwa jest dla nas tylko pobożną praktyką i przyzwyczajeniem, czy głębszym spotkaniem z miłującym Bogiem?

Czytaj więcej: Spotkanie PZS - 16 maja 2018

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2019 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.