Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

Regulamin Konkursu Plastycznego pod hasłem „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”

Paźdzernik został ogłoszony prze Papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w związku z tym organizuje konkurs plastyczny. Poniżej regulamin.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Brzozowej.
 2. Konkurs ma zasięg parafialny.
 3. Celem Konkursu jest rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby Kościoła misyjnego i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata. Konkurs jest zorganizowany z okazji ogłoszenia przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – Październik 2019.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkół podstawowych z terenu parafii Brzozowa.
 5. Konkurs odbywa się w terminie od 06.10.2019 r. do 16.10.2019 r.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w niedzielę 27 października na wszystkich Mszach św., a wręczenie nagród i dyplomów w tym samym dniu przed nabożeństwem różańcowym.
 7. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 8.  Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia (podpis na metryczce na odwrocie pracy).
 9. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:  grupa I: klasy 0 – III,     grupa II: klasy IV – VIII.
 10. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format pracy - A3.
 11. Prace plastyczne mają być wykonane własnoręcznie.
 12. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy (imię i nazwisko opiekuna, jeśli praca jest wykonywana pod kierunkiem nauczyciela). Na metryczce obowiązuje podpis rodzica, będący jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Prace należy dostarczać do dnia 16 października 2019 r., do p. Krystyny Gotfryd (Brzozowa), p. Małgorzaty Słowińskiej (Faściszowa), p. Zofii Gucwy (Polichty).
 14. Skład oraz tryb działania Komisji ustali POAK.
 15. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej:  http://www.parafia.brzozowa.eu/index.php/akcja-katolicka
 16. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych oraz mogą być powielane na wszelkie inne sposoby w tym w materiałach drukowanych.
 17. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.
 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik i jego Rodzic potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i na przetwarzanie danych osobowych.
Odsłony: 820

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2022 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.