Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 27.03.2022

Moi Drodzy! Dzisiejsza niedziela, określana mianem Lætare od pierwszych słów antyfony na wejście - Raduj się Jeruzalem, uświadamia nam, że połowa Wielkiego Postu już za nami, i że zbliża się czas wielkanocnej radości, którą dziś przywołujemy. Kościół przypomina nam też w Ewangelii o Bożym miłosierdziu, o tym, że Pan Bóg jest dobry, że wciąż czeka na nasze nawrócenie. Dlatego pomyślmy, czy rozpoczął się już w nas proces nawrócenia, który winien zaowocować zwróceniem się do Boga i błaganiem o przebaczenie naszych słabości - by Ojciec przyjął nas na powrót do swego domu, tak jak ewangelicznego syna marnotrawnego. Dzisiejsza niedziela jest też synodalną, która jako temat proponuje nam zagadnienie: „Współpraca wiernych świeckich z kapłanami w apostolskiej misji Kościoła”, dlatego ogarnijmy jeszcze bardziej naszą modlitwą V Synod Diecezji Tarnowskiej.  Z racji ostatniej niedzieli miesiąca dzisiaj tzw. Składka inwestycyjna. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

 1. W dzisiejszą niedzielę, czwartą Wielkiego Postu („Laetare”), Prymaria o godz. 7.30; Suma o godz. 11.00 i o godz.15.00 Gorzkie Żale, kazanie pasyjne i Msza św.
 2. W środę o godz. 16.00 Droga Krzyżowa nie tylko dla dzieci i Msza św. O godz. 15.30 Różaniec św. w int. Rodzin prowadzony przez POAK.
 3. W piątek, pierwszy miesiąca Msza św. o godz. 7.00 i o godz.16.00. Od godz. 15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prywatna Pana Jezusa. W tym czasie okazja do Spowiedzi św. O godz. 16.00 nabożeństwo pierwszopiątkowe połączone z misyjnym, zmianą Stacji Żywych Dróg Krzyżowych. Następnie Droga Krzyżowa i Msza św. Zapraszamy wszystkich na czele z nowo bierzmowanymi. W środę i w piątek składka na kwiaty do Bożego Grobu - Bóg zapłać za Waszą ofiarność.  Nie będzie wyjazdu do chorych z tej racji, że na drugi tydzień będzie wyjazd w związku z Rekolekcjami Parafialnymi.
 1. W sobotę pierwszą miesiąca o godz. 7.00 Godzinki do NMP, cząstka Różańca św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, rozważanie różańcowe i Msza św. Okazja do Spowiedzi św. codziennie pół godziny przed nabożeństwami.
 2. W następną niedzielę, V Wielkiego Postu rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje będzie prowadził Ks. mgr Piotr Pabis - proboszcz Parafii Filipowice i zarazem Ojciec Duchowny kapłanów w naszym Dekanacie. Porządek niedzielny:

  7.00 - Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich, a po niej nauka stanowa dla wszystkich matek, Niewiast oraz ojców i mężczyzn.

  9.30 - Msza św. z nauka rekolekcyjną dla młodzieży.

 11.00 - Suma z nauką ogólną dla wszystkich i nauka stanowa dla wszystkich matek, niewiast oraz ojców i mężczyzn.

15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, potem Msza św.

(dalszy porządek Rekolekcji będzie wywieszony w gablocie i na stronie internetowej naszej Parafii).

 • Zmiana tajemnic różańcowych będzie w następną niedzielę.
 • Bóg zapłać za akcję paczek na Ukrainę wszystkim zaangażowanym, a także za składkę na ogrzewanie naszego kościoła w kwocie 3,6 tys. zł.
 • Do sprzątania kościoła na niedzielę i czas rekolekcji bardzo serdecznie prosimy: P. Barbarę Szczepanik, Małgorzatę Rzepka, Agatę Łabuz i Zofię Dzięciołowską.

Modlitwa wiernych

Stańmy przed Bogiem - jak przed dobrym ojcem, który doskonale zna potrzeby swoich dzieci - i skierujmy do Niego nasze pokorne prośby:

 1. Tobie, Miłosierny Ojcze, zawierzamy Kościół: Ojca św., Biskupów, Kapłanów i cały Lud wierny, aby jaśniał blaskiem Twojej świętości.
 2. Tobie, Miłosierny Ojcze, zawierzamy rządzących, aby pełnili swoją posługę w duchu sprawiedliwości i wzajemnego poszanowania.
 3. Tobie, Miłosierny Ojcze, zawierzamy Ukrainę by zakończyła się wojna, nie ginęli, nie cierpieli i nie uciekali ludzie.
 4. Tobie, Miłosierny Ojcze, zawierzamy V Synod Diecezji Tarnowskiej, aby jego prace upodabniały coraz bardziej Kościół tarnowski do Jezusa Chrystusa.
 5. Tobie, Miłosierny Ojcze, zawierzamy ludzi chorych (szczególnie Marię, Antoniego i Reginę), rannych, poszkodowanych, uwikłanych w nałogi. Umocnij ich swoją siłą i wlej w ich serca pragnienie życia doczesnego i wiecznego.
 6. Tobie, Miłosierny Ojcze, zawierzamy naszych bliskich zmarłych (a szczególnie N., oraz wszystkich którzy zginęli na Ukrainie). Oczyść ich z wszelkiej zmazy grzechu i doprowadź do życia wiecznego w niebie.
 7. Tobie, Miłosierny Ojcze, zawierzamy nas samych. Daj nam pokorne serce i oczy, i daj łaskę nawrócenia.

Dobry Ojcze, zlituj się nad nami wszystkimi i wysłuchaj naszego wołania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Intencje Mszy Świętych - 27. 03 - 03. 04. 2022

Niedziela

7.30

W int. Parafian

27.03

11.00

+ Barbara i Stanisław Olchawski z int. córki Karoliny z Rodziną

 

15.00

+ Zofia R+ i Jana Budzyn

Poniedziałek

7.00

1. + Genowefa Siewiera z int. córki z Rodziną

28.03

 

2. W int. Parafian

Wtorek

7.00

1. + Barbara Gniadek 9 R+

29.03

 

2. + Eugeniusz Falkowski z int. bratanka Kazimierza z Rodziną

Środa

16.00

1. + za wszystkich w czyśćcu cierpiących z int. Haliny

30.03

 

2. + Eugeniusz Falkowski z int. Marii Opiła z Rodziną

Czwartek

7.00

1. + Eugeniusz Falkowski z int. Ewy Opiła z Rodziną

31.03

 

2. + Eugeniusz Falkowski z int. Jadwigi i Pawła Budzyńskich z dziećmi

Piątek

16.00

1. W pewnej intencji

01.04

 

2. + Aleksandra Hotloś

Sobota

7.30

1. + Eugeniusz 8 R+, Tomasz, Maria, Emilia Jasnocha

02.04

 

2. + Aleksandra Korzeniowska w 30 dzień po śmierci

Niedziela

7.00

+ Władysław i Agnieszka Gągola

9.30

W int. Parafian

03.04

11.00

1. + Kazimiera Cieśla 6 R+

2. + Antoni Mruk 49 R+

 

15.00

+ Eugeniusz Falkowski z int. Jadwigi i Pawła Budzyńskich z Rodziną

Msze święte pogrzebowe poza Parafią:   1. Eugeniusz Falkowski - gr. do środy 30.03

+ Teresa Myszor - greg.    + Marian Żaba           + Zbigniew Gniadek - gr. 

 

27.03 nie.

Od Kazimierza i Lidii Gumola z Rodziną

Od Róży Jadwigi Ozga

Od Jarosława Łukasika z żoną

 
 

28.03 po.

Od Floriana Wróbla

Od Emilii  Włudyka

Od  Brata Pawła z narzeczoną

 
 

29.03 wto.

Od Jadwigi i Józefa Ciesielczyk

Od Rodziny Raciborów

Od sąsiada Krzysztofa Sochy

 
 

30.03 śro.

Od Katarzyny i Stanisława Mades

Od Barbary i Romana Chudzik

Od Wiesławy i Kazimierza Sochy z Rodziną

 
 

31.03 czw.

Od Rozali i Józefa Zięcina

Bernadetty i Ryszarda Chudzik  

Od. Brata Pawła z narzeczoną

 
 

01.04 pią.

Od Mieszkańców Policht

Od Andrzeja Kwieka z Rodziną

Od Florków i Zapartów

 
 

02.04 sob.

Od koleżanek synowej Jolanty

Od Joanny Bajorek z Rodziną

Od sąsiadów Jasnochów

 
 

03.04 nie.

Od sąsiadów Cichońskich

Od Marii  Mieterskiej z Rodziną

                      ---

 

W nowym numerze „GOŚCIA  NIEDZIELNEGO": Kolejna płyta Biblii Audio; Musimy wyprosić nawrócenie Rosji; Jezus był embrionem. A także bardzo ciekawy dodatek tarnowski.

W „NIEDZIELI”: Niech ludzie przestaną obrażać Boga; Świat się zmienia, Kościół też; Małżeństwa nieważne?

Wszystkim solenizantom i Jubilatom składamy serdeczne życzenia.

Szczepienie psów p/ wściekliźnie w Polichtach k/ Domu Ludowego w pon. 28.03.2022 od godz. 9.00 do 11.00. Cena 30 zł.

W ostatnim tygodniu odbył się pogrzeb śp. Barbary Potępa…

Przed rozesłaniem: Podejmujmy w tym Wielkim Poście nie tylko wysiłek nawrócenia z naszych grzechów, lecz także zmieniajmy myślenie o Kościele tak, aby był on - na wzór Chrystusa.

Podziękowanie i gratulacje za zdobycie wczoraj I miejsca w Rejonowych rozgrywkach piłki nożnej halowej LSO w kategorii Lektorzy Starsi w Bobowej na ręce zawodników na czele z P. Rafałem i P. Dyrektora, Opiekuna. Bóg zapłać także za udział lektorom młodszym.

 

R E K O L E K C J E  WIEKOPOSTNE  OD  03. 04   DO  06. 04. 2022 R.

Niedziela - 03.04

   7.00 - Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich, a po niej nauka  stanowa dla wszystkich

             matek i niewiast, ojców i mężczyzn.

   9.30 - Msza św. dla młodzieży i nauka rekolekcyjna dla nich.

11.00 - Suma z nauką ogólną dla wszystkich, a po niej nauka stanowa dla pozostałych

            matek i niewiast, ojców i mężczyzn.                                                                                   

15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, potem Msza św.

Poniedziałek - 04.04.

  8.30  - Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Po Mszy św. wyjazd Ks. Rekolekcjonisty do chorych (proszę zgłaszać chorych i pojazd)

12.00  - Droga Krzyżowa, Msza św. i nauka rekolekcyjna dla dzieci.

17.00  - Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

Wtorek - 05.04. - Spowiedź Parafialna

  8.30  - Msza św. i nauka ogólna  dla wszystkich.

11.45  - Nauka przygotowująca dla dzieci do Spowiedzi św.; Spowiedź św. dla nich i

             Msza św.

Spowiedź dla wszystkich rozpocznie się o godz.14.00 i będzie trwała do godz.17.00  (z przerwą o godz.15.30).

17.00  - Msza św. i nauka ogólna

Środa - 06.03 - zakończenie rekolekcji

W środę w czasie Mszy świętych składka na Ks. Rekolekcjonistę

  8.30  -  Msza św. i nauka ogólna i błogosławieństwo końcowe dla  wszystkich.      

 11.45   -  Droga Krzyżowa dla dzieci, Msza św. i nauka dla nich i błogosławieństwo

                dla nich.         

 17.00  - Msza św. i nauka ogólna i błogosławieństwo dla wszystkich.

Odsłony: 397

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2022 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.